Do kiedy wystawianie ocen 2020 1 semestr

Rozpoczął się on z dniem 1 września 2020, a zakończy się 17 stycznia 2021. To właśnie w ostatnim tygodniu nauki w pierwszym semestrze, nauczyciele wystawią uczniom oceny semestralne.
Wyświetl całą odpowiedź…

do 20 stycznia 2021 wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych. do 4 lutego 2021 wystawienie przewidywanych pozostałych ocen semestralnych. do 17 lutego 2021 wystawienie ocen semestralnych.

1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września 2020 r., a kończy 31 sierpnia 2021 r. z tym, że obowiązkowe zajęcia edukacyjne kończą się 25 czerwca 2021 r. 2.

Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 14.12.2020 r. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 15.12.2020 r. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 19 stycznia 2021 r. Rada podsumowująca – 26.01.2021 r.

Pierwszy semestr w roku szkolnym 2020/21 będzie trwać łącznie 87 dni – nie licząc sobót oraz niedziel. Rozpoczął się on z dniem 1 września 2020, a zakończy się 17 stycznia 2021. To właśnie w ostatnim tygodniu nauki w pierwszym semestrze, nauczyciele wystawią uczniom oceny semestralne.

Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2020/2021 – do 21.05.2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen za rok szkolny 2020/2021 – do 21.05.2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen za I semestr – do 14.12.2020 r. Przekazanie informacji o przewidywanych ocenach za I semestr – 15.12.2020 r. Rada klasyfikacyjna; zatwierdzenie ocen za I semestr – 19 stycznia 2021 r.

Dodaj komentarz