Do kiedy wnioski na 500 plus

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Od 1 lutego 2021 r. ruszył nabór wniosków 500+ online. Można je złożyć tylko do 30 czerwca 2021 r. Wszyscy, którzy złożą w terminie dokumenty, otrzymają prawo do świadczenia 500+ na rok – od 1 czerwca 2021 r.

Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Później będzie wypłacane już tylko od miesiąca złożenia wniosku. Od 2021 roku prawo do świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500+” ustalane jest na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. W związku z tym rodzice muszą złożyć wnioski o przyznanie świadczenia.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

Do ilu lat przysługuje rodzicom 500 plus na dziecko? Świadczenie jest wypłacane do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (bez względu na dochód osiągany przez rodzinę). 500 złotych na każde dziecko w całości trafia do kieszeni rodziców i nie trzeba od niego odprowadzać podatków.

Dodaj komentarz