Do kiedy wazne legitymacje studenckie

Legitymacje ważne do 29 listopada 2021 r.!! Legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne do 29 listopada 2021 roku. Wobec powyższego, Dział Nauczania informuje, że nie przeprowadza procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne do 29 listopada 2021 roku.

Legitymacje ważne do 29 listopada 2021 r.!! Legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne do 29 listopada 2021 roku. Wobec powyższego, Dział Nauczania informuje, że nie przeprowadza procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

U. 2021, poz. 737, art. 63, pkt. 3) legitymacje studenckieważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Aktualne ograniczenie w funkcjonowaniu uczelni zostało przedłużone do 30 września 2021 r. Tym samym studenci mogą posługiwać się ważnymi legitymacjami bez konieczności osobistego stawiennictwa na uczelni w celu odebrania nowych hologramów jeszcze 60 dni po zniesieniu wskazanego ograniczenia, tj. do 29 listopada 2021 r.

Legitymacje studenckie oraz legitymacje doktorantów pozostają ważne do 29 listopada 2021 roku. Wobec powyższego, Dział Nauczania informuje, że nie przeprowadza procesu przedłużania ważności legitymacji w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Legitymacje studenckie i doktoranckie zachowują ważność – nie trzeba ich przedłużać. Rozporządzenie uzależniło tę kwestię od zdalnej pracy uczelni, po wakacjach znów weszły one w ten tryb, więc termin ważności legitymacji nie upłynie 29 listopada 2020.

Dodaj komentarz