Do kiedy w foteliku

Wcześniej obowiązywała granica wiekowa – w foteliku lub na tzw. podkładce (urządzeniu przytrzymującym) trzeba było przewozić dziecko do 12 roku życia. Obecnie taką cezurą jest wzrost dziecka – 150 cm. – To granica, do której dziecko musi używać fotelika lub – innego urządzenia przytrzymującego.
Wyświetl całą odpowiedź…

Najważniejsze: wszystkie dzieci do trzech lat tylko w foteliku. Ta zasada obowiązuje bez względu na wzrost dziecka. Nie muszą siedzieć w foteliku samochodowym na tylnym siedzeniu pojazdu dzieci mające powyżej 135 cm wzrostu, jeśli nie mieszczą się w żadnym foteliku lub na podstawce i są prawidłowo zapięte w pasach.

Prawnie DOPUSZCZA SIĘ jednak jazdę dziecka, które ukończyło 135 cm wzrostu bez fotelika (w pasach). Następuje to w momencie, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka.

Wcześniej obowiązywała granica wiekowa – w foteliku lub na tzw. podkładce (urządzeniu przytrzymującym) trzeba było przewozić dziecko do 12 roku życia. Obecnie taką cezurą jest wzrost dziecka – 150 cm. – To granica, do której dziecko musi używać fotelika lub – innego urządzenia przytrzymującego.

Po nowelizacji ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, zniesiono granicę wieku dziecka (12 lat),zwalniającą jego rodziców lub opiekunów z obowiązku przewożenia go w samochodzie w foteliku lub innym urządzeniu podtrzymującym.

Obecnie dzieci muszą być przewożone w foteliku do momentu osiągnięcia 150 cm wzrostu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dziecko nie mieści się w dostępnych na rynku fotelikach i jest przewożone na tylnym siedzeniu – wtedy można zaprzestać użytkowania fotelika w momencie osiągnięcia 135 cm wzrostu.

W foteliku bądź na podkładce należy przewozić dziecko, które nie przekroczyło 150 cm wzrostu. Ustawa jednak mówi, że jeśli małoletni pasażer poniżej 150 cm wzrostu nie mieści się już w dostępnych fotelikach, czyli waży ponad 36 kg, może jechać z tyłu bez fotelika czy podkładki przypięty.

Najważniejsze: wszystkie dzieci do trzech lat tylko w foteliku. Ta zasada obowiązuje bez względu na wzrost dziecka. Nie muszą siedzieć w foteliku samochodowym na tylnym siedzeniu pojazdu dzieci mające powyżej 135 cm wzrostu, jeśli nie mieszczą się w żadnym foteliku lub na podstawce i są prawidłowo zapięte w pasach.

Dodaj komentarz