Do kiedy pit 11 dla pracownika

Pracodawcy mają czas do 1 marca na przekazanie deklaracji PIT11 zatrudnionym osobom. Formularz otrzymają m.in. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, cywilnoprawną (o dzieło i zlecenie) oraz osoby, które otrzymały świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pracodawca miał czas na wysłanie druku PIT11 do 1 lutego 2021 r. W związku z tym w usłudze „Twój e-PIT” osoby zatrudnione znajdą już wypełnioną deklarację. Natomiast na przekazanie PIT11 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) pracodawca ma czas do 1 marca 2021 roku.

Pracodawca miał czas na wysłanie druku PIT11 do 1 lutego 2021 r. W związku z tym w usłudze „Twój e-PIT” osoby zatrudnione znajdą już wypełnioną deklarację. Natomiast na przekazanie PIT11 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) pracodawca ma czas do 1 marca 2021 roku.

Pracodawca po ustaniu stosunku pracy w trakcie roku ma obowiązek przygotować informację podatkową PIT11 wyłącznie na wniosek pracownika. … Jeśli wniosek taki nie zostanie złożony, wtedy PIT11 musi zostać sporządzony do końca lutego następnego roku (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 39).

Do końca lutego każdego roku co do zasady każdy pracodawca zatrudniający w poprzednim roku pracownika – czy to na umowę o pracę, czy też zlecenie lub dzieło – musi doręczyć mu PIT11. Natomiast do urzędu skarbowego deklarację należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia następującego po roku podatkowym.

Aby poznać szczegóły i kwoty zawarte w PIT-11 od swojego pracodawcy, należy przejść do zakładki „Dokumenty źródłowe” na górze strony. A wówczas wyświetlą się wszystkie PIT-11 i PIT-8C, na podstawie których MF przygotowało Twój e-PIT.

Pracodawca miał czas na wysłanie druku PIT11 do 1 lutego 2021 r. W związku z tym w usłudze „Twój e-PIT” osoby zatrudnione znajdą już wypełnioną deklarację. Natomiast na przekazanie PIT11 w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej) pracodawca ma czas do 1 marca 2021 roku.

Dodaj komentarz