Do kiedy można składać papiery do szkół

W roku 2021 składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 17 maja. Na złożenie wniosku większość kandydatów ma czas do 21 czerwca, do godz. 15.00.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek? O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

Rekrutacja do liceum i innych szkół ponadpodstawowych 2020/2021 rozpocznie się 15 czerwca. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach: od 15 czerwca do 10 lipca br.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek? O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek? O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

W roku 2021 składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się 17 maja. Na złożenie wniosku większość kandydatów ma czas do 21 czerwca, do godz. 15.00.

W roku 2021 z powodu utrzymującego się stanu epidemii większość dokumentów w procesie rekrutacji można złożyć drogą elektroniczną. Wyjątkiem jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, które nadal są wydawane uczniom w tradycyjnej, papierowej formie.

Do ilu szkół kandydat może złożyć wniosek? O tym również decyduje organ prowadzący. Obowiązuje zasada, że wniosek może być złożony do nie więcej niż trzech szkół, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech szkół.

Dodaj komentarz