Do kiedy jpk

Poszczególne pliki JPK należy dostarczać organom podatkowym w ściśle określonym terminie. W przypadku JPK_V7, plik wysyłać należy comiesięcznie bez wezwania, nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu raportowanym.

Generalna zasada co do terminu składania pliku JPK VAT mówi, że dokument powinien być przesłany do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca (chyba, że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego) .

Czy po zmianach musi składać nadal deklarację VAT7? Jeżeli nie, to JPK V7M od kiedy zastąpi deklarację VAT7? Obowiązek wysyłki JPK V7M obejmie pana Łukasza dopiero od rozliczenia za październik 2020 r. Oznacza to, że JPK V7M za październik musi wysłać w terminie do 25 listopada 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 roku już nie będzie możliwości złożenia deklaracji VAT7 oraz VAT-7K inaczej niż poprzez złożenie pliku JPK_VAT. Trzeba jedynie wspomnieć, że nie będzie to dotyczyło skróconej deklaracji VAT obejmującej usługi taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12).

Czy przesyłanie pliku JPK_VDEK będzie obowiązkowe? Nowy sposób identyfikowania towarów i usług na potrzeby podatku VAT zacznie funkcjonować od 1 kwietnia 2020 roku.

do 27 stycznia 2020 wyślesz informację za grudzień 2020. do 25 lutego wyślesz informację za styczeń do 25 marca wyślesz informację za luty. do 26 kwietnia wyślesz informację za marzec.

do 27 stycznia 2020 wyślesz informację za grudzień 2020. do 25 lutego wyślesz informację za styczeń do 25 marca wyślesz informację za luty. do 26 kwietnia wyślesz informację za marzec.

Nowe pliki JPK V7M oraz JPK V7K są obowiązkowe od 1 października 2020 roku.

Dodaj komentarz