Do kiedy 300 plus

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2021 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2021 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2021 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. … Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia.

Czy świadczenie dobry start przysługuje studentom? Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole wyższej. Program nie obejmuje studentów.

Dodaj komentarz