Czy w umowie o pracę można wydłużyć okres wypowiedzenia

Sąd stwierdził, że zastrzeżenie w umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony 12-miesięcznego okresu wypowiedzenia tej umowy przez zakład pracy jest dopuszczalne, ale tylko gdy spełnione są odpowiednie warunki oraz – co najbardziej znaczące – przedłużenie okresu wypowiedzenia jest korzystne dla pracownika.

W przepisach brakuje jednak adnotacji, że możliwe jest umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia. Choć więc kwestia ta nie jest uregulowana w Kodeksie pracy, umowne wydłużenie okresu wypowiedzenia jest dopuszczalne.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego …

2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy. 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy. 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata.

– dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy; – jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy; – trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Dodaj komentarz