Czy w umowie o pracę można wpisać wynagrodzenie netto

Pracodawca może przyszłemu pracownikowi określić wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto, bowiem przepisy tego nie zabraniają. Działanie takie może mieć jednak wpływ na wysokość kosztów pracowniczych, jakie pracodawca będzie zobowiązany pokryć.

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 i § 2 k.p. wynagrodzenie powinno być wskazane na piśmie w umowie o pracę. Jeśli w umowie nie użyto dodatkowego określenia „brutto” albo „netto”, to zapis ten jest ważny i powinien być traktowany jako pensja brutto.

Pracodawca może przyszłemu pracownikowi określić wynagrodzenie z umowy o pracę w kwocie netto, bowiem przepisy tego nie zabraniają. Działanie takie może mieć jednak wpływ na wysokość kosztów pracowniczych, jakie pracodawca będzie zobowiązany pokryć.

Zgodnie z art. 29 § 1 pkt 3 i § 2 k.p. wynagrodzenie powinno być wskazane na piśmie w umowie o pracę. Jeśli w umowie nie użyto dodatkowego określenia „brutto” albo „netto”, to zapis ten jest ważny i powinien być traktowany jako pensja brutto.

od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat w wysokości 2800 zł brutto. od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł brutto.

Na umowie najczęściej podaje się kwotę poborów brutto. Jest to całość wynagrodzenia, które następnie zostaje pomniejszone o należne świadczenia publicznoprawne, jak: podatek dochodowy (zaliczka), składki ZUS (w części płaconej przez pracownika).

Tym razem najniższe wynagrodzenie gwarantowane będzie wynosić 2800 zł brutto. Jest to podwyżka o 200 zł brutto w porównaniu do roku poprzedniego. Przy obecnych założeniach wysokości składek, podatku i pozostałych wskaźników, minimalne wynagrodzenie netto w pełnym wymiarze godzin wyniesie 2061,67 zł.

Dodaj komentarz