Czy w umowie o pracę można wpisać wynagrodzenie minimalne

Jeżeli w umowach pracowników zapis o wynagrodzeniu za pracę podano kwotowo, wówczas pracodawca powinien poinformować swoich podwładnych o zmianie płacy minimalnej poprzez sporządzenie aneksu do umowy.

od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat w wysokości 2800 zł brutto. od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł brutto.

od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat w wysokości 2800 zł brutto.

Przepis art. 29 § 1 pkt 3 K.p. wymaga wpisania do umowy o pracę wynagrodzenia za pracę odpowiadającego rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Obowiązek ten może być zrealizowany poprzez określenie płacy zasadniczej oraz dodatkowych składników, np. nagrody (regulaminowej lub uznaniowej).

Jeżeli w umowie o pracę zapis o wynagrodzeniu za pracę wskazuje konkretną kwotę np. 2600 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku), konieczne będzie przygotowanie aneksu wskazującego na aktualną kwotę wynagrodzenia pracownika – 2800 zł (wynagrodzenie minimalne w 2021 roku).

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł. … Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.” Płaca minimalna co do zasady odnosi się do pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Dodaj komentarz