Czy w umowie o pracę można wpisać stawkę godzinową

Do umów o pracę nie stosuje się „minimalnej stawki godzinowej„. Dodatkowo wartość godziny pracy, która wynika z płacy minimalnej może być w każdym miesiącu inna, bowiem zależy od obowiązującego wymiaru czasu pracy.

minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł brutto. od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa to 17,00 zł brutto.

Zgodnie z nim: od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat w wysokości 2800 zł brutto. od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł brutto.

Odpowiedź: pracownik wynagradzany stawką godzinową, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, powinien otrzymać, w maju tego roku, wynagrodzenie za 160 godzin pracy. … Ponadto każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. wyniesie 2 800 zł brutto. Minimalna stawka godzinowa w 2021 roku wyniesie 18,30 zł brutto za godzinę.

minimalna stawka godzinowa to 14,70 zł brutto. od 1 stycznia 2020 r. minimalna stawka godzinowa to 17,00 zł brutto.

Pracowników zazwyczaj najbardziej interesuje to, jakie wynagrodzenie otrzymają „na rękę”, czyli netto. W 2021 roku najniższa krajowa netto wynosi 2061,67 zł. W przypadku stawki godzinowej jest to 13,37 zł.

W 2020 r. najniższa stawka godzinowa wynosiła bowiem 17 zł brutto, co w przeliczeniu „na rękę” wynosiło 12,34 zł (netto).

Dodaj komentarz