Czy w ogrodzie można palić ognisko

Czy można rozpalić ognisko we własnym ogródku? Nie ma takiego zakazu, ale rozpalając ognisko, trzeba przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Urzędnicy zdecydowali, że do końca 2021 r. na terenie kilku warszawskich dzielnic nie można rozpalać ognisk, grilli oraz używać dmuchaw do liści. „Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) zabronił mieszkańcom znacznej części Warszawy rekreacyjnego palenia ognia. …

Miejsca, gdzie można rozpalać ogniska, znajdują się zwykle przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Nadleśniczy może wydać także czasowe pisemne pozwolenie na rozpalenie ogniska.

Spalanie resztek gałęzi po przycinaniu ich w ogrodzie, jeśli ma na celu wyłącznie eliminację odpadów, jest to dozwolone, o ile nie stwarza zagrożenia.

Zakaz spalania pozostałości roślinnych obowiązuje nas niezależnie od tego, czy jest to nasza działka prywatna, ogród przydomowy, czy też działka na terenie ROD. W przypadku ogródków działkowych spalania zielonej masy zakazuje też sam regulamin ROD, który w § 68, pkt.

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów zarówno palenie liści, jak i palenie gałęzi na działkach, są zabronione i grozi za to mandat.

Dodaj komentarz