Czy w ogłoszeniu o pracę można podać płeć

113 KP wyraźnie definiuje obszary, w jakich nie można dopuszczać się dyskryminacji: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, …

Zakaz dyskryminacji przyszłych pracowników w czasie rekrutacji. Oferty pracy nie mogą zawierać elementów wskazujących na preferowaną płeć, wiek czy też pełnosprawność kandydata. … Przepisy zakazują jednak jakiejkolwiek dyskryminacji, a w przypadku naruszenia zasady niedyskryminowania, pracodawca zapłaci odszkodowanie.

wyglądu zewnętrznego. … Oferty pracy nie mogą zawierać elementów wskazujących na preferowaną płeć, wiek czy też pełnosprawność kandydata, chyba że pracodawca może w sposób obiektywny udowodnić, że na danym stanowisku może pracować np. tylko i wyłącznie kobieta.

(I PKN 314/99). SN stwierdził w nim, że „kandydat do pracy zgłaszający się na ofertę pracodawcy dyskryminującą ze względu na płeć, który nie został zatrudniony, może dochodzić odszkodowania w granicach tzw. ujemnego interesu na podstawie przepisów o czynach niedozwolonych (art. 415 kodeksu cywilnego)”.

113 KP wyraźnie definiuje obszary, w jakich nie można dopuszczać się dyskryminacji: „Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, …

Dodaj komentarz