Czy w lesie można palić ognisko

Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. … Nie można zatem samowolnie rozpalać ogniska w lesie i jego pobliżu, np. nad jeziorem czy rzeką.

Za rozpalenie ogniska w lesie lub nieprzestrzeganie innych przepisów związanych z ochroną lasów straż leśna można wystawić mandat w wysokości 500 zł. … Ognisko można rozpalić tylko w wyznaczonym do tego miejscu, najczęściej są one w pobliżu wiat turystycznych i miejsc biwakowych.

Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

Miejsca, gdzie można rozpalać ogniska, znajdują się zwykle przy miejscach biwakowania, obiektach turystycznych i edukacyjnych, stanicach turystycznych i harcerskich. Nadleśniczy może wydać także czasowe pisemne pozwolenie na rozpalenie ogniska.

Czy mogę rozpalić ognisko w lesie? Zgodnie z artykułem 30 Ustawy o lasach na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości do 100 metrów od granicy lasu nie wolno rozniecać ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

Dodaj komentarz