Czy sprzedaż samochodu trzeba zgłosić w wydziale komunikacji?

O zbyciu pojazdu trzeba powiadomić wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania, w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży samochodu. Za niedopełnienie tego obowiązku, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

Kogo należy powiadomić o sprzedaży samochodu?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w ciągu 30 dni od zbycia auta, powinieneś zgłosić ten fakt w wydziale komunikacji w urzędzie, w którym było zarejestrowane.

Czy po sprzedaży auta trzeba je wyrejestrować?

Zatem: czy sprzedany samochód trzeba wyrejestrować? Nie, należy tylko poinformować właściwy wydział komunikacji o tym, że pojazd zmienił właściciela. Warto pamiętać, że od początku 2020 roku obowiązują nowe przepisy.

Co trzeba zrobić po sprzedaży samochodu 2020?

Przerejestrowanie pojazdu to obowiązek nowego nabywcy, ale sprzedający powinien zgłosić fakt zbycia samochodu w Wydziale Komunikacji. Mamy na to 30 dni. Uwaga! Od 1 stycznia 2020 niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zbyciu pojazdu może skutkować mandatem.

Jak zgłosić sprzedaż samochodu w urzędzie komunikacji?

Co musisz zrobić

  1. Przygotuj skan dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu niezarejestrowanego, na przykład skan umowy kupna-sprzedaży pojazdu albo umowy darowizny pojazdu.
  2. Kliknij: WYŚLIJ ZGŁOSZENIE.
  3. Przeniesiesz się na stronę login.gov.pl. …
  4. Wpisz dane pojazdu.

Jak poinformować wydział komunikacji o sprzedaży samochodu?

Sprzedaż pojazdu nie wymaga jego wyrejestrowania. Powinieneś tylko złożyć w wydziale komunikacji zawiadomienie o zbyciu pojazdu w ciągu 30 dni od podpisania umowy sprzedaży. Składając wniosek, powinieneś mieć przy sobie umowę kupna sprzedaży oraz dowód tożsamości.

Co jeśli nie zgłoszę sprzedaży samochodu?

Kara za niezgłoszenie nabycia pojazdu wynosi od 200 do 1000 zł, ale nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że dokładnie ta sama kara czeka osobę sprzedającą. Choć przepis jest tak skonstruowany, że nawet urzędy nie mają pewności.

Czy przy sprzedaży samochodu oddaję się dowód rejestracyjny?

Gdy sprzedajesz samochód, masz obowiązek przekazać nabywcy aktualne ubezpieczenie OC (dokument potwierdzający zawarcie umowy OC). Oprócz pojazdu musisz oddać 2 komplety kluczy, dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (jeśli była wydana dla danego auta).

Czy sprzedaż auta trzeba zgłosić do urzędu skarbowego?

Sprzedaż samochodu należy wykazać na formularzu PIT-36 (za rok, w którym miała miejsce transakcja), w pozycji „Dochody i straty”, w punkcie „Inne źródła”. Podstawą opodatkowania jest dochód podatnika – różnica między ceną sprzedaży, a kosztem zakupu auta, ale także poczynione nakłady np.

Jaki jest czas na wyrejestrowanie samochodu po sprzedaży?

Zgodnie z ustawą, urząd ma 30 dni na wyrejestrowanie samochodu od momentu złożenia kompletu dokumentów. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony do dwóch miesięcy. W przypadku odrzucenia wniosku, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 14 dni od momentu jej wydania.

Dodaj komentarz