Czy można wycinać iglaki?

Nawet tak bardzo popularny w polskich ogrodach żywotnik zachodni (tuja), uważany powszechnie za krzew, gdy osiągnie odpowiedni rozmiar przez urząd traktowany jest jak drzewo i żeby wyciąć go zgodnie z prawem należy wcześniej zamiar ten zgłosić do odpowiedniego organu.

Jak wyciąć samosiejki?

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po otrzymaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku wymagane jest dołączenie zgody właściciela.

Czy Sosne można wyciac bez pozwolenia?

Kiedy i jak mogę wyciąć sosnę? Podobne, jak w przypadku świerka, wycinkę można dokonać bez zezwolenia w przypadku, gdy drzewo w swoim obwodzie ma mniej niż 50 cm, w przeciwnym wypadku trzeba uzyskać stosowne zezwolenie przed przystąpieniem do prac związanych z wycinką.

Czy na wycięcie drzewa owocowego trzeba mieć pozwolenie?

bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo, jeśli jego obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm (z nielicznymi wyjątkami gatunkowymi) bez zgłoszenia możesz wyciąć drzewo owocowe – chyba że rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Czy mogę wyciąć brzozę na swojej działce?

Wycinkę drzew reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zgodnie z nią obecnie usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Jakich drzew nie trzeba zgłaszać do wycinki?

Gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia 2022?

Kiedy nie jest potrzebne zezwolenie na usunięcie drzewostanu z działki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło dla gazetaprawna.pl, że przepisy dotyczące wycinki na własnej posesji, w celach prywatnych, czyli niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – nie zmienią się w nowym 2022 roku.

Czy można wyciąć świerk bez zezwolenia?

83 ust. z 16.4.2004 r. usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości albo urządzeń przesyłowych (np. energii elektrycznej), jeśli rośliny zagrażają ich funkcjonowaniu.

Czy na działce rolnej można wycinać drzewa?

Zgodnie z art. 83 ust. pkt 1) ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza lub właściciela nieruchomości.

Czy na wycięcie brzozy potrzebne jest pozwolenie?

U. z 2018 r., poz. 1614) zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Dodaj komentarz