Czy można w ścianie nośnej zrobić drzwi

Wskutek wykucia otworu mogła ulec osłabieniu nośność budynku i konstrukcji, co może skutkować katastrofą budowlaną i odpowiedzialnością karno-prawną za skutki takowego zdarzenia. Wykucie otworu w ścianie nośnej jest możliwe technicznie przy zastosowaniu odpowiedniego wspornika. Futryna takim wspornikiem nie jest.

Jakiekolwiek inwestycje w tym zakresie nie są zwolnione od uzyskania zgody. Wyburzenie ścianki działowej w mieszkaniu czy też budowa ścianki działowej w mieszkaniu, wykucie otworu drzwiowego, zamurowanie otworu drzwiowego nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia – o ile nie dotyczą ściany nośnej.

Przed przystąpieniem do wykuwania otworu w ścianie nośnej należy ją odpowiednio wzmocnić przez osadzenie po obu jej stronach belek nadprożowych. Wzmocnienie nadproża. Najpierw nad planowaną górną krawędzią ościeżnicy (czyli na wysokości 210 cm) należy wykuć po jednej stronie ściany bruzdę na belkę nadprożową.

Dodaj komentarz