Czy można świadczyć usługi bez działalności gospodarczej

Prowadzenie usług bez działalności gospodarczej nie jest w Polsce dozwolone. Wszelka działalność zarobkowa, o charakterze ciągłym i zorganizowanym, musi zostać zarejestrowana. Próby ominięcia prawa mogą skutkować nałożeniem grzywny albo nawet pozbawieniem wolności.

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, próg wynosi 50 proc. wynagrodzenia minimalnego. Na podstawie tego wiemy, że w 2020 roku, próg dla działalności nierejestrowanej wyniesie 1300 zł przychodu(w 2019 roku było to 1125 zł).

Jaki jest limit dla działalności nierejestrowanej? Miesięczny limit przychodów w przypadku działalności bez rejestracji nie może przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2021 r. nie można przekroczyć kwoty 1400 zł netto.

Bez działalności gospodarczej możesz sprzedawać zarówno wyroby własne, jak i artykuły kupione prosto w hurtowni. Duże udogodnienie stanowi fakt, że działając bez firmy nie musisz wybierać numeru PKD e-sklepu. Co za tym idzie, poszerzenie lub zmiana aosrtymentu nie będzie wiązała się z żadną biurokracją.

Konsekwencją braku wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej jest kara ograniczenia wolności lub grzywna.

Zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców, próg wynosi 50 proc. wynagrodzenia minimalnego. Na podstawie tego wiemy, że w 2020 roku, próg dla działalności nierejestrowanej wyniesie 1300 zł przychodu(w 2019 roku było to 1125 zł). Oznacza to wzrost o 15,5 proc.

Jaki jest limit działalności nierejestrowanej w 2021 roku? Limit miesięcznych przychodów z działalności nierejestrowanej w 2021 roku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia, zatem 1400 zł. Po przekroczeniu tej kwoty należy założyć firmę.

Podmiot, który prowadzi działalność bez wpisu działa niezgodnie z prawem i podlega karze ograniczenia wolności lub grzywnie (zgodnie z art. … nieopłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, utrudnianie kontroli) skutkuje nałożeniem grzywny do 5.000 zł.

W działalności nierejestrowanej nie musisz wystawiać rachunków ani faktur. Masz jednak taki obowiązek, gdy klient Cię o to poprosi. Jeśli nie płacisz podatku VAT, wystawiasz faktury bez VAT lub rachunki (w zależności od tego o co prosi Twój klient) Faktury i rachunki mają elementy obowiązkowe.

Dodaj komentarz