Czy można nie mieć obywatelstwa

Apatryda (gr. άπατρις 'pozbawiony ojczyzny'), bezpaństwowiec (ang. stateless person) – osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela, czyli osoba nieposiadająca żadnego obywatelstwa. … 1 bezpaństwowca jako osobę, która nie jest uznawana za obywatela żadnego państwa w zakresie obowiązywania jego prawa.

Można stać się bezpaństwowcem w wyniku rozpadu państwa. Na przykład w Polsce większość bezpaństwowców to osoby, które były obywatelami ZSRR, wjechały do Polski na radzieckim paszporcie, a po rozpadzie tego państwa nie wystąpiły o obywatelstwa żadnego z nowopowstałych państw. Są też jednak bezpaństwowcy dobrowolni.

Dodaj komentarz