Czy można nagrywać policjanta

HFPC wyjaśnia, że funkcjonariusz policji ma prawo obserwować oraz nagrywać obraz zdarzeń w miejscach publicznych. … Policjant ponadto ma prawo nagrywać nie tylko miejsca publiczne. Może włączyć kamerę także np. w mieszkaniu prywatnym podczas przeprowadzania interwencji.

81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. … Publikacja wizerunku funkcjonariusza bez jego zgody może skutkować tym, że skieruje powództwo do sądu o naruszenie dóbr osobistych.

– W polskim porządku prawnym brak jest regulacji tego zakazujących. W trakcie nagrywania nie można jednak utrudniać funkcjonariuszom przeprowadzanych czynności – tylko w takim przypadku funkcjonariusze mogą zakazać nagrywania – czytamy w poradniku.

W przepisach prawa nie znajdziemy normy, która zabrania obywatelowi nagrywania funkcjonariusza w trakcie wykonywania czynności służbowych. Można więc wystosować zasadę: „czego prawo nie zabrania, na to zezwala”. … 2 pkt c RODO – a więc policjant w takim przypadku nie musi wyrazić zgodny na nagrywanie.

HFPC wyjaśnia, że funkcjonariusz policji ma prawo obserwować oraz nagrywać obraz zdarzeń w miejscach publicznych. Co więcej, jeżeli funkcjonariusz podejmuje czynności operacyjno-rozpoznawcze bądź administracyjno-porządkowe, rejestrowany może być również i dźwięk, który towarzyszy danym zdarzeniom.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, dopuszczalne jest w Polsce fotografowanie, nagrywanie i filmowanie (utrwalanie wizerunku) osób pełniących funkcję publiczne (Policjantów, Strażaków, Strażników Miejskich i Gminnych, Wojskowych, Urzędników itp.), a także jego rozpowszechnianie. … Nie dotyczy to jednak osób prywatnych.

Mówi o tym art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. … Publikacja wizerunku funkcjonariusza bez jego zgody może skutkować tym, że skieruje powództwo do sądu o naruszenie dóbr osobistych.

Dodaj komentarz