Czy można mieć dwie umowy o pracę

Powszechnie obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwie umowy o pracę. Nie ma on też obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy. Czynnikiem, który może uniemożliwić podjęcie dodatkowej pracy, jest podpisanie umowy o zakazie konkurencji.

Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. … Obowiązujące przepisy nie zabraniają pracownikowi pracy na dwa etaty. Prawo nie określa także maksymalnej liczby umów o pracę, na których można być jednocześnie zatrudnionym.

Mimo zbiegu podstaw ubezpieczenia obowiązek ubezpieczenia powstanie podwójnie. Oznacza to, że każda kolejna umowa o pracę z tym samym lub innym pracodawcą zobowiązywać będzie do opłacenia składek ZUS. Składki wystąpią niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia, jaka przysługiwać będzie z każdej z tych umów.

Kodeks pracy nie zawiera wyraźnego zakazu zawierania dwóch umów o pracę z jednym pracownikiem przez tego samego pracodawcę. … Jest to możliwe, gdy rodzaj pracy jest wyraźnie inny niż uzgodniony i jest wykonywany w podstawowym czasie pracy.

Nie ma żadnych ograniczeń prawnych, by praca była świadczona u dwóch różnych pracodawców, nawet na dwa pełne etaty. … Jeśli pracownik podpisał umowę lojalnością zabraniającą pracy u innego pracodawcy (np: w firmie z tej samej branży) podjęcie drugiej pracy może być niemożliwe pod groźbą kary finansowej.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może podjąć dodatkową aktywność zawodową, np. w oparciu o umowę-zlecenie. Ma również prawo założyć działalność gospodarczą. Ważne jednak, by nowe obowiązki nie kolidowały z zadaniami pełnionymi w ramach etatu.

W przypadku gdy pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców, staż pracy liczymy odrębnie dla każdego pracodawcy. Natomiast w sytuacji gdy jeden z tych okresów pracy zostaje zakończony, automatycznie podlega zaliczeniu do okresu drugiego zatrudnienia.

Wyliczenie kosztów uzyskania przychodu w typowej sytuacji pracownika nie stanowi problemu. … Gdy pracownik pracuje jednocześnie w dwóch firmach, każdy z pracodawców za każdy miesiąc wynagrodzenia uwzględnia koszty w pełnej przysługującej pracownikowi wysokości. Należy jedynie pamiętać o rocznych limitach.

Co więcej, prawo nie określa maksymalnej liczby umów o prace, na których jednocześnie zatrudniony jest pracownik. Równie dobrze może być to kilka etatów lub niepełnych etatów. – Nie ma on też obowiązku informowania o tym swojego pracodawcy.

Dodaj komentarz