Czy można łowić ryby

Każda osoba, która chce legalnie łowić ryby, musi posiadać kartę wędkarską. … osoby do lat 14, ale mogą one uprawiać amatorski połów ryb pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej taką kartę (po ukończeniu 14 lat i wyrobieniu karty, młody wędkarz aż do ukończenia 16. roku życia nie może bez opieki łowić w nocy);

W zasadzie jedynymi legalnymi miejscami do łowienia ryb bez karty wędkarskiej są prywatne zbiorniki, które przeznaczono do połowów komercyjnych. Wtedy na takim terenie właściciel lub organizator zawodów wędkarskich pobiera opłatę. Z reguły dotyczy ona jednej doby.

Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. Sieja – według rozporządzenia ma okres ochronny od 15 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 35 cm.

Z łodzi: od 1 maja lub 1 czerwca do 15 listopada lub 30 listopada lub 31 grudnia (patrz mapa i wykazy).

Połów ryb spokojnego żeru ze środków pływających dozwolony jest od 1 maja. 4. Zakaz połowu ryb na „żywca” i „martwą rybkę”, a także jej części obowiązuje na zbiornikach zaporowych od 01 stycznia do 31 maja zaś na pozostałych wodach od 01 stycznia do 30 kwietnia. 5.

Od 1 stycznia 2020 wymiar i okres ochronny tego gatunku jest określony w Zezwoleniu i może być różny w zależności od uchwały konkretnego Okręgu PZW. Sieja – według rozporządzenia ma okres ochronny od 15 października do 31 grudnia i wymiar ochronny do 35 cm.

Zezwolenie na wędkowanie wydaje gospodarz łowiska, najczęściej Polski Związek Wędkarski lub Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, ale również osoby prywatne, spółdzielnie i gospodarstwa rybackie. Właściciela danego akwenu możesz namierzyć przez Internet albo przez najbliższe Koło PZW.

Dodaj komentarz