Czy można łączyć składki zus i krus

Prawo do pobierania świadczenia emerytalnego z ZUS-u i KRUS-u jednocześnie jest możliwe tylko, gdy wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz w okresie swojej aktywności zawodowej podlegał zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu.

nie mają prawa doliczać do stażu w KRUS okresów, w których podlegali ubezpieczeniom w ZUS. Przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej uwzględniane są wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. … Działa to natomiast w odwrotną stronę: ZUS uwzględnia staż w KRUS.

emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu rolników. … nie mają prawa doliczać do stażu w KRUS okresów, w których podlegali ubezpieczeniom w ZUS. Przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej uwzględniane są wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie – nie wolno w tym samym czasie być ubezpieczonym w KRUS i ZUS w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Jest jednak szansa na pozostanie w ramach ubezpieczenia KRUS w sytuacji, gdy urzeczywistniono warunki zapisane w art. 5a ustawy z 20 grudnia 2020 r.

nie mają prawa doliczać do stażu w KRUS okresów, w których podlegali ubezpieczeniom w ZUS. Przy ustalaniu wysokości emerytury rolniczej uwzględniane są wyłącznie okresy podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. … Inaczej mówiąc, KRUS nie uwzględnia stażu w ZUS.

Czy można płacić KRUS i ZUS jednocześnie? Odpowiedź na to pytanie brzmi jednoznacznie – nie wolno w tym samym czasie być ubezpieczonym w KRUS i ZUS w ramach prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Prawo do pobierania świadczenia emerytalnego z ZUS-u i KRUS-u jednocześnie jest możliwe tylko, gdy wnioskodawca urodził się po 31 grudnia 1948 r. oraz w okresie swojej aktywności zawodowej podlegał zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu.

Dodaj komentarz